Ola Wassvik nästa projekt. En barn- ungdomsbok!

Ola Wassvik berättade för lokalpressen om sitt arbete med nästa bok (som inte är kopplad till aktuella sci-fi-romanen In Nomine Patris)