Förlaget tar för tillfället inte emot nya manus utan arbetar med redan anknutna författare.

Andra halvåret 2019 hoppas vi kunna ta emot manus igen och söker då i främsta hand nytänkande science fiction och fantastik samt romaner som passar in på temat vid avgrundens rand. Om människor, sinnen, samhällen eller världar som försöker finna sin väg när tryggheten försvunnit och slutet hotar.

 

Vid inskickande av manus, skicka in en kortfattad beskrivning av manuskriptet samt inledningen eller ett annat väl valt utdrag. Skicka till manus@ragnarokforlag.com

Crow sitting on a gravestone