Förlaget tar för tillfället inte emot nya manus utan arbetar med redan anknutna författare.

Crow sitting on a gravestone